sâmbătă, 14 noiembrie 2009

Efectele vestirii Evangheliei in societate


1.      Introducere
Romani 1:16-17: „Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Cristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a iudeului, apoi a grecului, deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință, și care duce la credință, după cum ese scris: „Cel neprihănit va trăi prin credință”.”
Romani 10:13-17: „Fiindcă ”oricine va chema Numele Domnului, va fi mântuit.” Dar cum vor chema pe Acela în care n-au crezut? și cum vor auzi despre El fără propovăduitor? Și cum vor propovădui dacă nu sunt trimiși? După cum este scris: ”Cât de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea, ale celor ce vestesc Evanghelia!” Dar nu toți au ascultat de Evanghelie. Căci Isaia zice: ”Doamne, cine a crezut propovăduirea noastră?” Astfel, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin Cuvântul lui Cristos.”
Matei 28:18-19: „Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: ”Toată puterea Mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-I în Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.”
În prezenta lucrare vom vedea ce este evanghelia, evanghelizarea, care sunt caracteristicile unui evanghelist(unui om de care se folosește Dumnezeu, câteva aspect ale evanghelizării apoi, privind în viețile câtorva mari evangheliști vom încerca să observăm și impactul pe care evanghelia a avut
2.      Ce este Evanghelia?
Pentru a înțelege ce este evanghelia trebuie să privim la termenul din limba greacă. Ευαγγελιον era folosit cu sensul de a răsplăti pe cineva care aducea o veste bună. În decursul istoriei acest termen și-a pierdut ideea de răsplată și a rămas cu sensul de a duce o veste bună. Privind în Noul Testament, înseamnă Vestea bună a Împărăției lui Dumnezeu și mântuirea lui Hristos Isus – o credință care se primește printr-o credință bazată pe moartea răscumpărătoare, bazată pe învierea și înălțarea Domnului Isus la cer.[1]

3.      Ce este Evanghelizarea?
Evanghelizarea este un dialog substanțial dintre un păcătos și mesajul Regelui Isus. Ea [evanghelizarea] este prezentarea, proclamarea și mărturisirea Celui ce este unicul Domn și Mântuitor Isus Hristos.[2]
A evangheliza înseamnă să-L prezinți pe Isus Cristos, în puterea Duhului Sfânt, în așa fel încăt oamenii să-și pună încrederea în Dumnezeu prin El, să-L accepte ca Mântuitor și să-I slujească Lui ca împărat în părtășia Bisericii Sale.[3]
4.      Care sunt caracteristicile unui evanghelist?
Walter A. Henrichsen, în cartea sa intitulată Ucenicii se fac, nu se nasc prezintă câteva caracteristici ale unui om de care Dumnezeu se folosește[4]:
·         Adoptă pentru viața lui același obiectiv pe care Dumnezeu îl prezintă în Scripturi
·         Este dispus să plătească orice preț pentru ca voia lui Dumnezeu să fie dusă la îndeplinire în viața lui
·         Iubește Cuvântul lui Dumnezeu
·         Este gata să slujească
·         Nu se încrede în sine
·         Nu este independent
·         Iubește oamenii
·         Nu-și permite să fie prins în cursa amărăciunii
·         A învățat să-și disciplineze viața
Fără astfel de caracteristici un evanghelist poate compromite lucrarea de evanghelizare. De aceea este de o importanță majoră ca un evanghelist să se predea lui Dumnezeu în totalitate și să Îl lase pe EL să îi conducă viața.
5.      Aspecte ale evanghelizării
Ce trebuie eu ca și creștin, slujitor al lui Dumnezeu, să știu despre evanghelizare? În primul rând, pentru a fi atras spre a deveni și a dori să devi evanghelist trebuie să știi care este importanța evanghelizării

5.1.Importanța evanghelizării
Întreaga Scriptură ne împărtășește valoarea și importanța evanghelizării. Dacă reflectăm la valoarea inestimabilă a sufletului omenesc, ne-am dedica toți lucrării de evanghelizare ca a celei mai importante investiții pentru care merită cu adevărat să ne consacrăm viața.[5]
5.2.De ce nu a reușit Biserica să evanghelizeze lumea?
Pentru că cea mai mare prioritate a bisericii este evanghelizarea, totuși se poate ivi această întrebare. Pe plan global, Biserica nu a reușit prea mult să împlinească această sarcină.
În cartea Provocarea Misiunilor, Oswald J. Smith prezintă motive pentru care Biserica nu a reușit până în prezent să împlinească foarte mult această datorie de a evangheliza. Iată răspunsurile lui[6]:
·         Din cauza dușmanilor evangheliei

Trăim într-o lume disperat de suferindă. Mass-media aduce zilnic în casele noastre ororile războaielor, ale foametei și ale dezastrelor natural. Refugiații se revarsă în valuri dincolo de granițe în tabere construite precar, în vreme ce SIDA face ravagii, decimând grupuri întregi de oameni din Africa și Asia. Sute și mii de copii abandonați hoinăresc pe străzi în America de Sud. Sărăcia este norma în multe părți ale globului și foametea este la ordinea zilei.


 În păturile mai influente ale societății abuzul de droguri și distrugerea general a familiei și a valurilor ei au produs un sentiment de criză perpetuă. Oriîncotro ne-am îndrepta întâlnim nevoi fizice, sociale și spiritual devastatoare. În încercarea de a evangheliza un anumit grup de oameni am învățat că unul dintre pașii cheie în planificarea unei strategii eficiente este încercarea de a depista nevoile percepute ale oamenilor. Deseori aceste nevoi sunt cele care deschid într-un mod palpabil și real. În esență, accentual principal în cunoașterea unui grup de oameni și identificarea cu ei este pus pe înțelegerea nevoilor lor, pentru a le putea sluji cu eficiență.[7]

·         Datorită accentului pus de noi pe educație
·         Din cauza multelor uși închise
·         Pentru că nu am trimis un număr suficient de misionari
·         Pentru că nu am urmat metodele apostolului Pavel
·         Pentru că nu suntem convinși că păgânii sunt pierduți

5.3.Lucrarea de evanghelizare
Pentru a putea face o lucrare de evanghelizare eficientă trebuie să deținem o viziune globală în care ar trebui să fie avute în vedere toate națiunile. În cazul în care luăm în considerare marea trimitere a lui Dumnezeu, atunci este foarte important să avem o pasiune globală pentru evanghelizarea întregii lumi. În cazul în care nu dorim ca Dumnezeu să mântuiască lumea, încă nu ne-am molipsit suficient de la Domnul Isus Hristos, încă porunca Lui nu a găsit suficientă rezonanță în mințile și inimile noastre.[8]
Ce trebuie să știm despre lucrarea de evanghelizare?5.3.1.      Lucrarea de evanghelizare este una personală
Nu este o bucurie care să depășească acea bucurie de a vedea pe cineva născut din nou chiar în fața ochilor tăi. Trebuie să împlinim porunca de a merge și a vesti evanghelia fiecărei om.
Pentru a face o lucrare de evanghelizare personală eficientă trebuie să privești la câteva sfaturi pe care Samuel Wemp[9] le oferă:
·         Trebuie să ai dragostea lui Cristos care să te constrângă
·         Trebuie să simți o responsabilitate pentru suflete
·         Ai nevoie de lacrimi de preocupare
·         Trebuie să iei în considerare realitatea iadului
·         Trebuie să vezi câștigarea de suflete ca un privilegiu
·         Trebuie să mărturisești și să părăsești orice păcat cunoscut, pentru a fi folosit de Dumnezeu la câștigarea de suflete pentru Cristos
·         Ai nevoie de credință
·         Trebuie să predici cu îndrăzneală
·         Trebuie să trăiești o viață plină de Duhul Sfânt

5.3.2.      Lucrarea de evanghelizare este una complexă[10]
Lucrarea aceasta de evanghelizare este prezentată pe paginile Sfintelor Scriptui într-un fel foarte minunat și foarte variat și bogat. Toate aceste forme și chiar multe altele care nu vor fi menționate ar trebui să fie practicate în vederea celor pierduți, și anume[11]:
·         De a propovădui Evanghelia (Marcu 16:15; 2 Timotei 4:2)
·         De a fi martori eficienți ai lui Cristos (Fapte 1:8)
·         De a face ucenici din toate neamurile (Matei 28:19)
·         De a confrunta națiunile apostate și idolatre (1 Împărați 18:21)
·         De a prezenta falsurile teologice (Iuda vers. 3)
·         De a apăra credința curată (1 Petru 3:15)
·         De a face cunoscut tot planul lui Dumnezeu (Faptele Apostolilor 20:24-27)

5.3.3.      Lucrarea de evanghelizare trebuie să fie una completă
Înțeleptul Solomon, în Eclesiastul 7:8 spune că: „Mai bun este sfîrşitul unui lucru de cît începutul lui; mai bine cel bun la suflet de cît cel îngîmfat.” , iar autorul epistolei către Evrei, în capitolul 13, versetul 7 ne spune astfel: „ Aduceţi-vă aminte de mai marii voştri, cari v'au vestit Cuvîntul lui Dumnezeu; uitați-vã cu băgare de seamă la sfîrșitul felului lor de viețuire, și urmați-le credinţa!”

O lucrare de evanghelizare trebuie să fie făcută din toată inima și să fie completă. Scopul nostru ca și creștini nu este doar de a umple biserica cu mai mulți membrii, ci scopul nostru este de a conduce această moștenire să trăiască spre lauda slavei lui Dumnezeu.[12]
Pentru ca să ne dăm seama dacă lucrarea de evanghelizare este făcută în mod deplin, trebuie să vedem dacă împlinește factorii care descriu inițierea creștină[13], și anume:
·         O declarație a dorinței din partea celui pierdut de a devein credincios.
·         Instruirea deplină despre cum poate fi mântuit. Aici era comunicată întreaga evanghelie.
·         Botezul în apă, alături de mărturisirea verbal „Isus e Domnul” (Romani 10:9). Aceasta era mărturia publică a credinței.
·         Îmbrăcarea unei robe albe, după botez, ca simbol a primirii neprihănirii lui Hristos.
·         Punerea mâinilor, simbolică pentru primirea Duhului Sfânt și punerea deoparte pentru a sluji pe Hristos și pentru a sluji în puterea Duhului Sfânt.
·         Participarea întregii Biserici la Cina Domnului.
·         Acceptarea deplină în Trupul lui Hristos (Biserică).

Cred că factorul determinant în dezvoltarea strategiilor de evanghelizare este faptul că evanghelizarea se îndreaptă întotdeauna înspre cei care nu au auzit Evanghelia. Ea trebuie să se concentreze asupra celor la care Evanghelia încă nu a ajuns. Mai mult de jumătate dintre popoarele lumii sunt lipsite de cea mai elementară cunoaștere a Veștii Bune, a dragostei mântuitoare a lui Dumnezeu în Isus Cristos. Nu există o provocare mai mare ca aceasta pentru misiunea de evanghelizare.[14]

6.      Mari evangheliști ai istoriei

Pentru a vedea efectele pe care evanghelismul le-a avut în societate trebuie să privim la viețile și la lucrările înaintașilor noștri în credință.

6.1.Apostolul Pavel

Pe când se ducea spre Damasc ca să îi prigonească pe creștini(să îi lege și să îi ducă la Ierusalim pentru a fi judecați), Dumnezeu i se descoperă arătându-i că pe El îl prigonește. Astfel Saul (numit mai apoi Pavel) s-a convertit și și-a dedicate întreaga viață pentru slujba evanghelizării. Chiar și atunci când a fost dus în fața lui Festus și a împăratului Agripa, în loc să se apere, el le-a vestit Vestea Bună a mântuirii. Apostolul Pavel a fost unul din primii evangheliști ai creștinismului.

6.2. Filip

Pe când Îl propovăduia pe Dumnezeu în fața unor mese imense de oameni, Dumnezeu îl cheamă să se ducă într-un loc pustiu unde trebuia să îi vorbească unui singur om Vestea Bună. Astfel putem observa că mântuirea și evanghelizare este atât Universală (pentru toți oamenii), cât și individuală (pentru fiecare om în parte).


6.3.Albert Durer

Deși nu a fost un predicator sau un mare teolog, chiar nici un scriitor de cărți clasice pe tema adevărurilor creștine, el este vrednic de pus alături de Luther și Calvin ca un reformator puternic și cucernic. În acel timp în care unii au predicat evanghelia prin intermediul unor predici care îți străpungeau sufletul sau prin niște scrieri convingătoare, el prezenta povestea crucii în imagini, ca și un maestro al Renașterii, iar în unele privințe într-un mod mai îmbelșugat și mai puternic. Operele sale nu au fost rezultatul unor decrete regale sau decrete papale, ci al unei inimi care era plină de căință și care era înflăcărată pentru Mântuitorul Său. El a fost motivate să proclame întregii omeniri prin lucrările sale de artă istoria care nu poate fi niciodată egalată, a mântuirii și a vieții veșnice.[15]

6.4.Jonathan Edwards

Un lucru foarte important pe care îl putem învăța de la Edwards(pe lângă multe altele) este acesta:
Am îndrăgit doctrinele Evangheliei. Ele au fost pentru sufletul meu asemeni unor pășuni verzi. Evanghelia mi se părea cea mai mare comoară, comoara pe care mi-o dorisem din belșug în viața mea. Calea mântuirii prin Cristos mi s-a descoperit într-un mod glorios, ca cea mai plăcută și minunată cale. [...] Sfințenia era pentru mine atât de dulce, plăcută, încântătoare, senină și calmă. Prin ea sufletul meu a căpătat o puritate, strălucire, pace și bucurie inexprimabile.[16]6.5.George hitefield

El a fost o persoană foarte importantă în creșterea și răspândirea unei religii practice în America și Anglia. Dumnezeu l-a chemat să predice, lucru acceptat de el. A predicat de mai bine de 18.000 de ori, adesea în fața unei mulțimi de oameni lumești și morocănoși. Prin puterea Duhului Sfânt, el a transformat pustiul religiei noastre sterile în niște pășuni cerești pline de verdeață și a semănat într-un pământ bun evanghelia, lucru care ne binecuvântează și ne încurajează prin instituțiile și obiceiurile care ne-au fost înmânate de creștinismul generațiilor trecute.[17]


6.6.Dwight L. Moody


Despre el se știe că a fost numit fondatorul metodei moderne de evanghelizare.[18]
Expresia cu care pastorul Moody își începea de obicei întâlnirile de evanghelizare era: „Nu prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu, zice Domnul!” Durerea pentru cei pierduți și dragostea profundă pentru Mântuitorul său au fost forțele motrice din spatele pasiunii și puterii acestui binecuvântat om al lui Dumnezeu, care, împreună cu prietenul și colaboratorul său, Ira D. Sankey, a răspândit Evanfhelia de-a lungul a două continente și a dus la convertirea a mii de oameni.[19]


6.7.Billy Graham
Renumit evanghelist și pastor baptist, Billy Graham a avut un impact imens asupra ascultătorilor din întreaga lume în durata a mai mult de 50 de ani. ar putea fi considerat un maestru în ce privește mass-media modernă pentru că el a predicat Evanghelia creștină prin intermediul radioului, televiziunii, filmului și a cuvântului tipărit unor milioane de oameni.[20]


El a fost pastor și prieten pentru regina Angliei, pentru câțiva prim-miniștri, conducători ai unor țări străine și chiar a președinților Dwight Eisehower și George W. Bush. El a fost primul creștin  care a predicat în public în spatele Cortinei de Fier după cel de-al doilea război mondial și a fost folosit de Dumnezeu în caștigarea de suflete în mai multe țări ca orice altă persoană până la el.[21]

7.      Concluzii

Evanghelia lui Hristos are putere doar în viața celui care trăiește după standardele lui Dumnezeu. Un astfel de om poate face lucruri mărețe pentru Dumnezeu. Trecând în revistă doar, câteva nume mari ale unor evangheliști din istoria creștinismului putem observa în viețile lor devotamentul pe care l-au avut pentru Dumnezeu.
Evanghelia are niște efecte mari în societatea în care trăim pentru că Ea mișcă inimile multor oameni și transformă vieți. Evanghelia are putere pentru că Ea este vestea bună a mântuirii care este adresată fiecărui om care crede(Ioan 3:16).


[1]  Vezi Romică Iuga, Evanghelizarea după Modelul Suprem (Arad: Easy Print Co. Ltd., 1994), p. 1.
[2] Pentru mai multe detalii vezi Samuel Costea, Ghid de evanghelizare personală (Arad: Carmel Print, 2004), pp. 7-11.
[3] Romică Iuga, Evanghelizarea după Modelul Suprem (Arad: Easy Print Co. Ltd., 1994), p. 4.
[4] Pentru mai multe detalii vezi Walter A. Henrichsen, Ucenicii se fac, nu se nasc, pp.11-17.
[5] Vezi Samuel Costea, Ghid de evanghelizare personală (Arad: Carmel Print, 2004), p. 11.
[6] Pentru mai multe detalii cu privire la aceste răspunsuri vezi Oswald J. Smith, Provocarea Misiunii ( Edit. OM, 1993), pp. 41 - 46.
[7] Jonathan Lewis, O Introducere în Misiunea Creștină Mondială Contemporană Vol. 2 (Timișoara: Edit. Impact Media, 2001), p. 157.
[8] Vezi Samuel Costea, Ghid de evanghelizare personală (Arad: Carmel Print, 2004), pp. 15-16.
[9] Vezi Samuel Wemp, Ghid de păstorire practică (Societatea Misionară Română, 1985), pp. 135 – 139.
[10] Cu privire la acest aspect, pentru mai multe detalii vezi Samuel Costea, Ghid de evanghelizare personală (Arad: Carmel Print, 2004), p. 17.
[11] Ibid.
[12] Idid, pp. 18-19.
[13] Pentru detalii vezi Lewis A. Drummond, Mesajul Crucii – O Teologie Contemporană a Evanghelizării (Oradea: Editura Institutului Biblic „Emanuel”, 2001), p. 315.
[14] Jonathan Lewis, O Introducere în Misiunea Creștină Mondială Contemporană Vol. 2 (Timișoara: Edit. Impact Media, 2001), p. 155.
[15] Vezi Gene Fedele, Eroi ai credinței (Oradea: Edit. Casa Cărții, 2004), p. 137 – 141.
[16] Ibid, p. 208.
[17] Ibid, p. 218.
[18] Ibid, p. 278.
[19] Ibid.
[20] Ibid, p.310.
[21] Ibid.