duminică, 28 noiembrie 2010

Intrebari si raspunsuri

În prezenta lucrare vom încerca să răspundem într-un mod cât se poate de clar și de satisfăcător la anumite întrebări cu privire la consilierea biblică. Spun consiliere biblică, pentru că aceasta este o parte a consilierii, iar rolul prezentei lucrări este ca prin răspunsurile la cele nouă întrebări să ne introducă în consilierea biblică. O să luăm fiecare întrebare în parte și o să răspundem în mod separat, dar vom avea o legătură puternică între ele.
I. Cine este Dumnezeu
Este imperios necesar ca atunci când vorbim despre consiliere biblică să știm despre credința creștină, să știm cine este Dumnezeul Bibliei. Dumnezeul Bibliei este singurul Dumnezeu adevărat, care a creat cerurile și pământul și care l-a creat pe om. Deci, concret și simplu spus, Dumnezeu este Creatorul. Desigur că legat de cine este Dumnezeu se pot ridica o mulțime de întrebări auxiliare, care cer anumite lămuriri cu privire la înțelegerea Persoanei lui Dumnezeu. O înțelegere a ceea ce este Dumnezeu este prin prezentarea a ceea ce El nu este. Această interpretare este interpretarea ortodoxă cu privire la înțelegerea lui Dumnezeu. Spre exemplu ei spun că Dumnezeu nu păcătuiește și că în El nu este păcat, prin urmare putem înțelege că Dumnezeu este drept, Dumnezeu este neprihănit. Astfel de exemple pot continua, dar din cauza limitării lucrării de față, nu o să ne întindem prea mult în conținut cu privire la acest lucru. Un lucru pe care vreau sa îl scot în evidență este că Dumnezeu se lasă să fie cunoscut. Deși mintea noastră nu poate niciodată înțelege ceea ce este Dumnezeu, totuși El poate fi cunoscut. Nu este un Dumnezeu care nu poate fi cunoscut. El este un Dumnezeu(de fapt este singurul Dumnezeu adevărat) care poate fi cunoscut și vrea să fie cunoscut. Cum poate fi cunoscut Dumnezeu? Printr-o relație personală cu El. Îl poți experimenta pe Dumnezeu și cunoaște mai mult doar atunci când te încrezi deplin în El și începi să umbli prin credință. Deci, pentru a răspunde la întrebarea: „Cine este Dumnezeu?” aș răspunde pe scurt că pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu trebuie să începi o relație de părtălșie cu El. Despre implicațiile relației de părtășie cu Dumnezeu, despre cum se ajunge să avem o relație de părtășie cu Dumneze vom vedea prin răspunsurile unor următoare întrebări.II. Cine este omul?
În consilierea biblică, după ce am început să înțelegem cine este Dumnezeu, este necesar să cunoaștem cine este omul. Omul este creația lui Dumnezeu, și este făcut după chipul și asemănarea Sa. Scriptura(care este Cuvântul scris al lui Dumnezeu) ne spune că omul a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și, pentru că este creat astfel, el este coroana creațiunii lui Dumnezeu. Dar lucrurile nu au mers așa de bine prin faptul că păcatul a intrat în lume și a distorsionat chipul omului. De ce spun lucrul acesta? Pentru că Scriprura ne spune că păcatul pune un zid de despărțire între om și Dumnezeu. Tocmai de aceea chipul omului a fost distorsionat. Mai mult decât atât, cartea începuturilor(Genesa), prima carte din Biblie ne afirmă un lucru șocant: dacă omul a fost inițial creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, el prin păcat a pierdut acest chip. Scriptura ne spune că întâiul lui născut a fost după chipul lor, nu după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. În consilierea creștină cred că trebuie să se aibă în vedere potențialul omului. El poate să ajungă să aibă din nou acest chip cu care a fost creat. Chipul acesta nu este chipul vizibil, ci este natura omului. Pentru mai multe detalii, citește răspunsul de la întrebarea cu numărul opt.
III. Care este natura comportamentului uman?
La sfârșitul răspunsului de la întrebarea precedentă am spus că natura omului s-a dilatat, s-a schimbat, nu mai este aceeași. Întrebarea care se pune în mod automat acum este exact aceasta la care vom încerca să răspundem în cele ce urmează. Psalmistul David răspunde la această întrebare în Psalmul 51, unde spune că: „în păcat m-a zămislit mama mea.” Care este noua natură a comportamentului uman? Ca să răspund într-un mod concret și simplu la această întrebare, aș spune că natura comportamentului uman este o natură păcătoasă. Și pentru că natura comportamentului uman este păcătoasă, automat întreg comportamentul omului este păcătos.
IV. Cum se dezvoltă personalitatea omului?
Aceasta este o întrebare destul de complexă, dar voi încerca să fiu scurt în răspunsul pe care îl voi oferi și totuși destul de concret. Este necesar să știm că personalitatea este ceea ce caracterizează o persoană, deosebind-o de oricare alta. Pentru că natura comportamentului uman este păcătoasă, aceasta duce la o personalitate care nu este placută lui Dumnezeu, care nu este biblică. Cum se poate dezvolta personalitatea omului?
Personalitatea omului se poate dezvolta cel mai bine în lumina adevărurilor Scripturii. Personalitatea trebuie să se dezvolte în așa fel încât să fie pe placul lui Dumnezeu.
V. Ce este un comportament normal?
Pentru că vorbim despre consilierea creștină, aceasta înseamnă automat că vom privi comportamentul normal fiind cel care are principii biblice. În ochii lumii un comportament normal înseamnă un caracter moral, un caracter integru, dar care totuși nu este bazat pe principiile biblice. Un comportament normal din punct de vedere creștin este mai mult decât un comportament integru, un caracter moral. Un lucru pe care aș vrea să îl scot în evidență în această privință pentru cei care sunt creștini și care încearcă să aibă un comportament normal(moral/integru) este următorul: Care este motivația ta ca și creștin pentru care îți dorești să ai un comportament normal? Nu afirm prin aceasta că nu este bine să ai un comportament normal, ba din contră este chiar foarte bine. Ceea ce vreau să spun prin aceasta este că pentru un creștin trebuie să ai o motivație corectă, o motivație bună. Fariseii din vremea Domnului Isus făceau foarte multe lucruri, dar totuși Domnul Isus îi atacă verbal într-un mod cât se poate de șocant(Matei 23). Care este motivația pentru care vrem să avem un comportament normal? Să fim plăcuți de oameni? Să fim apreciați și respectați de oameni? Totul să fie pentru slava și onoarea lui Dumnezeu? Observi diferența? Este imperios necesar să ne dorim, ca și creștini, să ne dorim ca tot ceea ce facem, ca tot ceea ce avem – în mod special comportamentul nostru, motivația comportamentului nostru – să fie pentru slava și onoarea Numelui lui Dumnezeu.
VI. Ce este un comportament anormal?
Cred că între întrebarea precedentă și această întrebare este o legătură foarte mare și, aceste două întrebări au un rol esențial. Cred că nu la întâmplare au fost puse aceste două întrebări. Ceea ce, cred eu, se urmărește prin aceste două întrebări este să se producă un contrast foarte puternic între aceste două comportamente. Ceea ce trebuie să fac pentru a răspunde la această întrebare este să privim complet contrar(opus) răspunsul întrebării precedente. De aceea, ceea ce vreau să spun în răspunsul meu la această întrebare este că totul este opusul răspunsului de la întrebarea precedentă.

VII. Care este scopul consilierii?
• Pentru cei care nu au o relaţie personală cu Isus Cristos naşterea din nou este un obiectiv evident.
• Un alt obiectiv antecedent experienţei naşterii din nou potrivit chiar şi pentru cineva care este creştin de câtva timp, este creşterea în cunoaşterea lui Dumnezeu.
• Pentru cineva care este creştin obiectivul este asemănarea cu Cristos prezentată în Efeseni 4:13.
• Ajutarea celui consiliat să dezvolte un concept de sine pozitiv
VIII. Ce este procesul schimbării?
Procesul schimbării, în termenii biblici este numit naștere din nou. Procesul schimbării în viața omului ajută omul pentru a ajunge să nu mai aibă chipul cu care a fost creat(înainte de căderea în păcat), să nu mai fie diformat. Procesul shimbării/procesul nașterii din nou este nevoia cea mai mare a omului. De fapt este singura nevoie pe care o are omul pentru a ajunge să fie din nou așa cum a fost creat inițial.
IX. Cum mă implic eu în facilitatea schimbării?
Eu, ca și consilier, este să îl încurajez pe cel consiliat și să îl ajut să se vadă pe sine creat după chipul lui Dumnezeu în loc să se concentreze asupra distorsiunilor prezente în chipul său. Eu, ca și consilier creștin, trebuie să am capacitatea de a-l conștientiza pe cel consiliat de faptul că a fost creat pentru mai mult și că poate ajunge să nu mai aibă chipul distorsionat. Trebuie să îi prezint într-un mod cât se poate de captivant felul în care a fost creat omul și să îl încurajez că se poate să ajungă la acel stadiu în care să fie din nou în starea de început în care a fost creat omul. Trebuie să îl fac să înţeleagă acceptarea lui Dumnezeu, ajutându-l să înţeleagă modul în care sentimentul propriu de adecvare este influenţat de faptul că şi Dumnezeu o cunoaşte. În încheierea lucrării de față vreau să spun că îmi doresc să fiu un astfel de om care să poată fi un alin pentru oamenii care sunt zdrobiți de atâta stres, necaz și probleme, și să le arăt că există o cale nespus mai bună.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu